Benedykt z Nursji

Benedykt z Nursji

(ok. 480-547)

 

Kościół uznał go za patrona Europy.

W Monte Casino (południe Włoch) założył zakon , od jego imienia nazwany benedyktyńskim.

Zmienił koncepcję życia zakonnego.

Wcześniej zakonnicy stanowili luźną wspólnotę pustelników, benedyktyni natomiast mieszkali i modlili się wspólnie.

Ich reguła to „Módl się i pracuj”.

Reguła przewidywała ośmiogodzinny wysiłek fizyczny, a później czas na modlitwę, lekturę i odpoczynek.

Uważa się ją za pierwszy kodeks pracy.

Klasztory benedyktyńskie były samowystarczalne, wytwarzały samodzielnie wszystko, potrzebne do życia.

Uczono także wielu rzeczy okoliczną społeczność.