Bessa [wyrazy przeciwstawne]

  • Bessa, spadek kursu papierów wartościowych lub cen  towarów notowanych na giełdzie.
  • Przeciwstawne:
    • hossa.