Bez mała [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
bez mała przysłówek Bez mała całe lato spędził u rodziny.