Byle jak [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
byle jak przysłówek Napisałeś tę pracę byle jak.