Bez reklamacji

Po odejściu od ołtarza reklamacji nie uwzględniamy.