„Pinokio” Carlo Collodi [pouczenia, cytaty]

  • „Biada chłopcom, którzy nie słuchają rodziców i uciekają z domu. Nigdy nie będa szczęśliwi, a dy się stana starsi, gorzko tego pożałują” [GADAJĄCY ŚWIERSZCZ].
  • „Nie możemy być grymaśni i wybredni. Nigdy nie wiemy, co czeka nas w życiu” [DŻEPETTO].
  • „Nie ufaj  (…) tym, co obiecują, że cię wzbogacą” [CIEŃ GADAJĄCEGO ŚWIERSZCZA].
  • „Piękne ubranie nie czyni człowieka, o ile nie jest ono czyste i porządne [DŻEPETTO].
  • „Głód nie jest wystarczającym powodem, by zabierać cudzą własność” [ŚWIETLIK].
  • „Głód jest najlepszą przyprawą [GOŁĄB].
  • „Żebrać mogą tylko starzy lub chorzy. Bez pracy nikt nie znajdzie szczęścia. Biada próżniakom [WRÓŻKA].
  • „Chłopcy, którzy odrzucają naukę, wczesniej czy później tego żałują”.