Bez ściskania

Kościuszko złożył przysięgę, że nie będzie ściskał chłopów.