Zróżnicowanie

Na statku bogacze bawili się przy orkiestrze, a biedni przy pomocy własnych instrumentów.