Bez ustanku/bezustannie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
bez ustanku,

bezustannie

przysłówek

(stale)

Grzeje bez ustanku (bezustannie) od ponad miesiąca.