Bodajże [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
bodajże wzmocniona partykuła A bodajże cię.