Bezpośrednio [synonimy]

  • Prosto.
  • Oko w oko.
  • Osobiście.
  • Twarzą w twarz.
  • Na własnej skórze.
  • Bez pośredników.
  • Do rąk własnych.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]