Bezprawie [synonimy]

  • Samowola.
  • Gwałt.
  • Prawo dżungli.
  • Wilcze prawo.
  • Nadużycie władzy.
  • Niezgodny z prawem.
  • Nielegalny.
  • Niesłuszny.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]