Bezsenność [synonimy]

  • Niespanie.
  • Brak snu.
  • Umierać z niewyspania.
  • Cierpieć na bezsenność.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]