Bezskutecznie [synonimy]

  • Nadaremnie.
  • Daremnie.
  • Darmo.
  • Na próżno.
  • Bezużytecznie.
  • Bez skutku.
  • Nieproduktywnie.
  • Bezowocnie.
  • Niepotrzebnie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]