Biblia hebrajska (żydowska)

  • Jest zbiorem ksiąg , ktore powstawały w wierze i tradycji Izraela.
  • Obejmuje 39 ksiąg.
  • Powstawała w okresie  od XII – II wieku p.n.e.
  • Kanon został ustalony w I-II wieku p.n.e.
  • Napisana została w językach:
    • hebrajskim,
    • aramejskim.