Przymierze

  • Przymierze to biblijna i teologiczna nazwa przyrzeczeń złożonych przez Boga ludziom w zamian za ich wierność, miłość i posłuszeństwo.
  • Hebrajskie słowo przymierze  = berit, w języku greckim brzmi  diatheke i oznacza oprócz przymierza ostatnią wolę, testament.
  • Stąd nazwy 2 części Pisma Świętego – Stary Testamenty i Nowy Testament.
  • Księgi Starego Testamentu odnoszą się do przymierza Boga z narodem wybranym, czyli Izraelitami.
  • Nowy Testament opisuje życie i śmierć Jezusa, który – wg chrześcijan- ustanowił nową relację między Bogiem a ludźmi.