„Biblia królowej Zofii” [Szaroszpatacka]

  • Jest to najobszerniejszy zabytek prozy religijnej XV wieku (1455).
  • Biblia należała do czwartej żony Władysława Jagiełły, dla której przetłumaczono Stary Testament.
  • Nazwa Biblia szaroszpatacka wywodzi się od miejscowości Saros-Patak na Węgrzech, gdzie zabytek odnaleziono.
  • Niestety zaginął w czasie II wojny światowej, zachowała się jedynie fotokopia.
  • Zachowało się 185 kart pergaminowych in folio. Z pewnością istniało pełne tłumaczenie Starego i Nowego Testamentu, niestety większość kart zaginęła (zapewne zostały wydarte z całości i użyte do oprawy innych książek).
  • Biblia jest jedynym zabytkiem prozy średniowiecznej dokładnie datowanym – 1455 rok, zlokalizowanym – „pisano w grodzie Korczynie” i nieanonimowym. Jako tłumacz wymieniony został ks. Andrzej z Jaszowic, a jako kopista Piotr z Radoszyc.
  • Napisana została pismem gotyckim w 3 językach.