„Hymn Szarych Szeregów”

Słowa i melodia hymnu pochodzą z 1943 roku. Autorem ich był młody, osiemnastoletni młodzieniec  Tomasz Jaźwiński ps. „Julek”, żołnierz harcerskiego podziemia, działał w zespołach redakcyjnych wychodzących w konspiracji pism dla młodzieży: „Zawiszacy” i „Bądź
Gotów”. Zginął w powstaniu warszawskim. Podziemne harcerstwo uznało pieśń „Julka” za swój hymn. Dziś także pieśń jest lubiana i popularna wśród harcerzy.

I iść będziemy w Polskę Szarymi Szeregami,
I będzie Bóg nad nami, i będzie Naród z nami,
I będziem szli jak hymny skroś wsi, skroś miast, polami,
I będziem równać w prawo Szarymi Szeregami.
I będziem szli jak hymny skroś wsi, skroś miast, polami,
I będziem równać w prawo Szarymi Szeregami.

Gdy rzucą nam wyzwanie ze wschodu czy zachodu,
Ruszymy do pochodu, Zawisza miecz nam poda.
Za nami pójdzie naród z orłami, sztandarami,
Powiedziem go szpalerem Szarymi Szeregami.

I będziem gmach budować w harcerskim szarym znoju,
Otworzym w nim podwoje dla Prawdy i Pokoju,
I będzie Polska nowa, my będziem Polakami,
I stanie straż przed Gmachem Szarymi Szeregami.
I iść będziemy z Polską Szarymi Szeregami,
I będzie Bóg nad nami, i będzie naród z nami,
I będziem trwać – kamienie, wzdłuż dróg drogowskazami
I wieść będziemy młodych Szarymi Szeregami.

Idą skauci łez doliną
Nocką głuchą, nocką siną,
Raz, dwa, trzy.
Hej, druhowie, gdzie idziecie,
Czego szukacie po świecie?
Raz, dwa, trzy.

My idziemy w zórz świtanie,
Tam, gdzie Polski zmartwychwstanie!
Raz, dwa, trzy…