„Psałterz puławski”

  • Według poglądów większości naukowców pochodzi z końca XV wieku.
  • Służył jako modlitewnik, na co wskazuje format szesnastki przy 312 kartach pergaminowych.
  • Przed tłumaczeniem dodano prologi i wyjaśnienia. Wzorem dla tej redakcji psałterza był nieznany oryginał.
  • Z pewnością istniało więcej podobnych odpisów, gdyż psałterz był najbardziej popularną książką modlitewną.
  • Jeden z kronikarzy podaje, że Kinga miała do własnego użytku przetłumaczone psalmy.
  • Kopista Psałterza puławskiego wprowadził znaczną modernizację pisowni i języka.