Biblia pauperum

  • Z łaciny = biblia ubogich.
  • Stanowi określenie książki ze scenami ze Starego i Nowego Testamentu.
  • Jest niejako namiastką Pisma Świętego.
  • Plastyczne przedstawienie wydarzeń biblijnych  dla ludzi niepiśmiennych.
  • Liczyła około 40-50 stron, a pierwsze jej egzemplarze datowane są na przełom XIV-XV wieku.
  • Książka miała zaplanowany układ, każda ze stron dzielona była na części, w jej centralnym miejscu była scena biblijna z objaśnieniami  i wyobrażeniami proroków.