Manifest literacki

  • Zapowiedź nowych koncepcji i ideałów literackich.
  • Są to założenia programowe i postulaty ideowo-artystyczne.
  • Publikowane są najczęściej w czasopiśmie.
  • Nieraz pojawiają się jako druk samodzielny.
  • Manifest ma charakter odezwy do odbiorców.
  • Stanowi rodzaj uzasadnienia lub zapowiedzi praktyki literackiej.
  • Bywa, że zawiera postulaty wcześniej przez twórców realizowane.
  • Istnieją zazwyczaj silne rozbieżności między tzw. myślą programową, zawartą w konkretnym manifeście literackim, a faktycznymi dokonaniami pisarskimi.
  • Szczególnie wiele manifestów literackich pojawiło się w okresie międzywojennym XX wieku.
  • Specjalizowali się w nich przedstawiciele  np. Awangardy.