„Biblia” [piśmiennictwo]

 • Brandstaetter R., „Krąg biblijny”, Warszawa 2017.
 • Bukowski K., „Biblia a literatura polska”, Poznań 1988.
 • Jelonek T., „Biblia w kulturze świata”, Kraków 2007.
 • Kamieńska A., „Twarze Księgi”, Warszawa 1981.
 • Lurker M., Słownik obrazów i symboli biblijnych”, Poznań 1989.
 • Ryken L., Wilhoit J.C., LongmanT. III, „Słownik symboliki biblijnej”, Warszawa 1988.
 • Metzger B.M., Coogan M.D., „Słownik wiedzy biblijnej”, Warszawa 2004.
 • Świderkówna A., „O przypowieściach, św. Pawle i Apokalipsie”, Kraków 2014.
 • Świderkówna A., „Prawie wszystko o Biblii”, Warszawa 2002.
 • Świderkówna A., „Rozmowy o Biblii”, 1994.
 • Świderkówna A., „Rozmów o Biblii ciąg dalszy”, Warszawa 1996.
 • Świderkówna A., „Sens ksiąg biblijnych:, Kraków 2013.
 • Ziółkowski Z., Najtrudniejsze stronice Biblii”,  Warszawa 1994.