Średniowiecze [życie codzienne]

 • Ludzie średniowiecza odczuwali ogromny strach.
 • Bali się śmierci, chorób, napadów i kary za grzechy.
 • Bali się także podróży, bo były one długie i niebezpieczne.
 • Bandy rabusiów grasujących na drogach napadały na wszystkich.
 • Wiadomości przenoszone przez posłańców (umyślnych) docierały przez to z ogromnym opóźnieniem.
 • Panował głód, zarazy, które rozprzestrzeniały się ze względu na brak higieny.
 • Nieprzyjemne zapachy ciała usuwano pachnidłami Np. różanymi olejkami).
 • Nieczystości zostawiano na ulicach lub wyrzucano do rzek.
 • Średnia życia ludzi przekraczała niewiele ponad 30 lat.
 • Panowała powszechna wiara w moc relikwii.
 • Do oświetlenia używano łuczywa i świec (ogólnie panowały ciemniści).
 • Domostwa były jasne, kolorowe.
 • Także i stroje ludzi tego okresu były różnobarwne.
 • Sposób ubierania symbolizował wykonywane zawody oraz pozycję społeczną.
 • Okres, który szczególnie lubiano to czas karnawału.