Biblijne myślenie

  • Myślenie biblijne prowadzi do refleksji o końcu dziejów. Dla chrześcijan to moment powtórnego przyjścia  Chrystusa i Sąd Ostateczny.
  • Historia widziana w tej perspektywie jest celowym następstwem zdarzeń, zaczęła się od stworzenia świata i człowieka oraz pojawienia się grzechu i dlatego musi mieć swój kres, który oznacza ostateczne zwycięstwo Boga nad złem.
  • Oddalenie od Pana Boga może mieć różne konsekwencje.
  • Myśli człowieka powinny być poddane Chrystusowi.
  • Biblia jest dziełem religijnym, literackim, źródłem niezwykłych tekstów, stanowiących dorobek kultury europejskiej.