Rzym starożytny i jego cywilizacja

  • Cywilizacji rzymskiej, podobnie jak greckiej, wiele zawdzięcza kultura europejska.
  • Rzymianie militarnie podbili Greków, ale w sferze duchowej sami od bardzo dużo przejęli.
  • Zachowali imiona bogów z rodzimej tradycji, ale przypisali im cechy i historie bogów greckich, odpowiednikiem rzymskiego Jowisza jest Zeus, rzymskiej Junony – grecka Hera, rzymska Wenus odpowiada greckiej Afrodycie.
  • Rzymianie inspirowali się także systemem filozoficznym Greków, naśladowali twórczo grecką sztukę i literaturę.
  • Ich oryginalny wkład do cywilizacji to organizacja w dziedzinie prawa, wojskowości i administracji,  które stały wzorem dla kolejnych pokoleń.
  • Rzymianie stawiali pytania związane z życiem, starali się je tak prowadzić, by było szczęśliwe, godne i owocne, by pozostało w pamięci potomnych i stanowiło wzór.