Sztuka interpretacji

  • Współczesny kierunek badań literackich.
  • Koncentruje się na samym tekście traktowanym jako wypowiedź niezależną od okoliczności zewnętrznych (społecznych, historycznych, biograficznych).
  • Kierunek ten rozwinął się głownie w literaturoznawstwie niemieckim.
  • Jest to także , działanie zmierzające do zrozumienia sensu dzieła, zarówno literackiego jak i wytworu sztuki.
  • W akcie interpretacji szczególna rola przypada osobistej postawie odbiorcy (widza, czytelnika), w tym jego doświadczeniu i ogólnej sytuacji, w jakiej odbywa się lektura czy poznawanie dzieła sztuki.
  • Czytając, poznając malowidło czy rzeźbę odbiorca konfrontuje obraz lub tekst z własnymi przeżyciami, uczuciami, przemyśleniami, dlatego poszczególne interpretacje bywają tak różne.
  • Warto pamiętać, że im tekst czy dzieło jest bogatsze, tym większa jest liczba możliwych odczytań, czyli interpretacji.