Parandowski Jan

Jan Parandowski

(11.05.1895, Lwów – 26.09.1978, Warszawa)

Prozaik, eseista, tłumacz, historyk,  znawca i popularyzator kultury antycznej, autor zbiorów mitów greckich i rzymskich.

Studiował filologię klasyczną i archeologię we Lwowie, w okresie I wojny światowej był internowany w Rosji. Pracował jako nauczyciel w szkołach w Woroneżu i Saratowie, a po zakończeniu wojny dokończył naukę. Po studiach wiele podróżował po Europie, prowadząc prace badawcze we Francji, Grecji, Włoszech.

Debiutował  w 1913 roku szkicem literacko-filozoficznym „Rousseau”. W okresie I wojny światowej był internowany w Rosji. Pracował jako nauczyciel w szkołach w Woroneżu i Saratowie. Pracował jako kierownik literacki w wydawnictwie Alfreda Altenberga, współpracował z „Gazetą Poranną”, „Tygodnikiem Ilustrowanym”, „Wiadomościami Literackimi”, „Tęczą”.

Podczas okupacji hitlerowskiej  działał w konspiracyjnym ruchu kulturalnym, niestety jego niewydane rękopisy spłonęły podczas powstania warszawskiego. Po wojnie był wykładowcą KUL-u,  należał do Warszawskiego Towarzystwa Naukowego, współpracował z „Tygodnikiem Powszechnym”, „Meandrem”, „Twórczością”.

Starał się czytelnikom przybliżać kulturę starożytnej Grecji i Rzymu i z takiej twórczości jest głównie znany.

Wybrane dzieła:

 • „Rousseau”, (1913),
 • „Bolszewizm i bolszewicy w Rosji”, (1920),
 • „Salome”, (1920),
 • „Eros na Olimpie”, (1924)
 • „Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian”, (1924)
 • „Aspazja”, (1925),
 • „Wojna trojańska”, (1927),
 • „Dwie wiosny”,  (1927)
 • „Dysk olimpijski”, (1933),
 • „Odwiedziny i spotkania”, (1934),
 • „Przygody Odyseusza”, (1935),
 • „Niebo w płomieniach”, (1936),
 • „Trzy znaki Zodiaku”, (1938),
 • „Godzina śródziemnomorska”,(1949),
 • „Alchemia słowa”, (1951),
 • „Zegar słoneczny”, (1953),
 • „Petrarka”, portret literacki, (1956),
 • „Z antycznego świata”, szkice (1958),
 • „Podróże literackie”, (1958),
 • „Mój Rzym”, (1959),
 • „Wspomnienia i sylwety”, (1960),
 • „Powrót do życia”, (1961),
 • „Wrześniowa noc”, (1962),
 • „Kiedy byłem recenzentem”, (1963),
 • „Medea”,  (1961),
 • „Luźne kartki”, (1965),
 • „Akacja”, (1967),
 • „Grecja”, (1968),
 • „Pod zamkniętymi drzwiami czasu”, (1975).