Biblioteka Pedagogiczna w Kielcach

Biblioteka Pedagogiczna działa od kilkudziesięciu lat  (w 2019 roku obchodzi 74 urodziny) na podstawie statutu nadany przez Ministerstwo Oświaty, według którego znalazła się w ogólnopolskiej sieci bibliotek. Od 2003 Biblioteka działa w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych. Dysponuje ogromnym księgozbiorem, systematycznie uzupełnianym. Od zawsze trafiały do niej książki  głównie z dziedziny pedagogiki, metodyki nauczania i nauk pokrewnych, zagadnień społeczno-politycznych, a także książki naukowe, popularnonaukowe, klasyka literatury pięknej. Biblioteka posiada również zbiory audiowizualne.

Oprócz wypożyczeń BWP  prowadzi działalność edukacyjną dla dzieci, młodzieży i dorosłych (lekcje biblioteczne dla wszystkich poziomów nauczania). W miarę możliwości lokalowych organizowane są wystawy tematyczne. Pracownicy biblioteki przygotowują także zestawienia bibliograficzne, organizują konferencje, szkolenia, konkursy międzyszkolne, spotkania autorskie.

Biblioteka mieści się w gmachu dawnego Gimnazjum Męskiego, którego najbardziej znanym uczniem był Stefan Żeromski. Z jej usług korzystają uczniowie, studenci i nauczyciele kieleckich szkół i uczelni, od kilku lat wypożyczać jej zbiory mogą wszyscy mieszkańcy regionu świętokrzyskiego.

Placówka dysponuje 11 filiami (Busko-Zdrój, Jędrzejów, Kazimierza Wielka, Końskie, Opatów, Ostrowiec Świętokrzyski, Pińczów, Sandomierz, Starachowice, Staszów, Włoszczowa). Obecnie jej organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, zaś nadzór pedagogiczny nad instytucją sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty. Rocznie odwiedza BWP kilkadziesiąt tysięcy osób.