Niezwykłe podróże

W czasie wolnym zwiedzaliśmy bliską i dalszą rodzinę.