Przepowiednia

Przepowiednia, wypowiedź o tym, co nastąpi.

  1. Sofokles, „Król Edyp”.
  2. „Pieśń o Rolandzie”.
  3. J. Kochanowski, „Odprawa posłów greckich”.
  4. W. Szekspir, „Makbet”.
  5. H. Sienkiewicz, „Potop”.
  6. S. Wyspiański, „Wesele”.