Bieda [synonimy]

  • Ubóstwo.
  • Nędza.
  • Dno.
  • Bryndza.
  • Mortus.
  • Pustki w kieszeni.
  • Zubożenie.
  • Pauperyzacja.
  • Kryzys.

 

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]