Blizna [synonimy]

  • Szrama.
  • Znak.
  • Zrost.
  • Rysa.
  • Szew.
  • Spojenie.
  • Zbliznowacenie.
  • Ślad.
  • Zeszpecenie.

 

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]