Bliski [synonimy]

  • Pobliski.
  • Przyległy.
  • Sąsiedni.
  • Pograniczny.
  • Ościenny.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]