Biedny [wyrazy przeciwstawne]

 • Biedny, ten kto nie ma wystarczających środków do życia, ubogi, niezamożny.
 • Przeciwstawne:
  • bogaty,
  • dostatni,
  • zabrany,
  • kosztowny,
  • drogi,
  • wystawny,
  • burżuj,
  • bogacz,
  • kappitalista.