Biegłość [wyrazy przeciwstawne]

  • Biegłość, nabyte doświadczenie, wyrobienie, sprawność.
  • Przeciwstawne:
    • niewprawność,
    • brak doświadczenia,
    • niesprawność.