Błąd językowy

  • Element tekstu niezgodny z normą, zasadą językową.
  • Burzy zasady systemu gramatycznego.
  • Wszystkie błędy dzielimy na wewnątrzjęzykowe i zewnątrzjęzykowe.
  • Te pierwsze sa ścisłe związane z językiem, te drugie obejmują błędy zapisu.
  • Powstaje w wyniku czynników zewnętrznych, np. zdenerwowania piszącego.
  • Wyróżniamy błędy: interpunkcyjne, ortograficzne, fleksyjne, leksykalne, frazeologiczne, logiczne i rzeczowe.

  • Nie każde odstępstwo od normy można nazwać błędem.
  • Niekiedy w języku pojawiają się nowe słowa, ich formy lub zmiany w pisowni, co wynika ze względów praktycznych (np. nowe wyrazy na nowo powstałe przedmioty).
  • Nieraz wynika to z akceptacji społecznej wobec stosowania pewnych form lub sposobu ich zapisu.
  • Za błąd uznaje się  nieuzasadniona innowację (zmianę) językową, która łamie normy i nie niesie nowych treści.