Błąd leksykalny

  • Polega na wykorzystaniu wyrazu w niewłaściwym znaczeniu.
  • Wyróżnia się rodzaje błędów :
  • ####  oparte na skojarzeniach fonetycznych,
  • ####  wynikające z niedostatecznej znajomości znaczeń używanych wyrazów,
  • #### zniekształceń związków frazeologicznych.

PRZYKŁADY

  • Zawodników otaczano powszednią czcią, poprawnie: powszechną.
  • Rodzice przyszli do wniosku, poprawnie: doszli.
  • Strasznie się cieszę, poprawnie: bardzo.
  • Wejść w czyjeś nogi, poprawnie: buty.