Błąd stylistyczny

Nieumiejętne dobranie środka językowego do całości wypowiedzi.

  • Nie pasuje ze względu na treść i formę.
  • Zaliczyć do nich można:
  • ****wieloznaczność sformułowań,
  • ****wielosłowność,
  • **** powtórzenia wyrazów i konstrukcji,
  • **** niejednolitość wypowiedzi pisemnej poprzez wykorzystanie niepasujących wtrąceń.

PRZYKŁADY

  • Bardzo chciałam się z nim umówić do kina, ale się nie zdecydował, poprawnie: Bardzo chciałam umówić się z tamtym chłopakiem do kina, ale odmówił.
  • Myślę, że nie pasuję do wymogów, bo tylko hajs i figura się liczą, poprawnie: Myślę, że nie pasuję do wymogów, gdzie dominują pieniądze i kult ciała.