Błagać [wyrazy przeciwstawne]

  • Błagać, prosić usilnie o coś, wznosić prośby, błagania, modlić sie o coś, skamlać.
  • Przeciwstawne:
    • żądać,
    • wymagać,
    • nakazywać,
    • domagać się.