Błahy [synonimy]

  • Małoważny.
  • Małoznaczący.
  • Nieważny.
  • Nieistotny.
  • Niegodny uwagi.
  • Poboczny.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]