Faeton [mitologia]

  • Syn Heliosa i Okeanidy Klymene (wg innej tradycji – syn Eos i Kefalosa).
  • Kiedy Faeton dowiedział się od matki, że jego ojcem jest  Helios, uprosił go, by dał mu przez 1 dzień powozić słonecznym rydwanem.
  • Helios – niechętnie, ale zgodził się, udzielając synowi wielu wskazówek i przestróg.
  • Wytyczył mu także szlak jego jazdy po sklepieniu niebieskim.
  • Faeton wzniósł się jednak za wysoko, a później za blisko ziemi, zagrażając jej pożarem.
  • Wówczas Zeus, obawiając się, że Faeton spowoduje pożar kosmiczny, raził go piorunem.
  • Faeton runął do rzeki Eridan, a jego zwłoki wyłowiły siostry Heliady, które z żalu i smutku zmieniły się w czarne topole.

Wg Szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły