Blankiet do wykorzystania

Soplica w ramach pokuty został kwestionariuszem.