Blisko [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
blisko przysłówek Samochód zatrzymał się blisko przystanku.
przyimek Jechali blisko siebie.