Bez względu na [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
bez względu na przyimek Bez względu na pogodę będę u ciebie rano.