Bez wyjątku [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
bez wyjątku przysłówek Wszyscy bez wyjątku uczestniczyli w czynie społecznym.