Bez wysiłku [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
bez wysiłku przysłówek Podniósł bagaż bez wysiłku.