Byle [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
byle partykuła nieokreślona Nigdy nie chodził do kina z byle kim.
spójnik celu Wyszła z domu, byle być sama.
spójnik przyłączający zdania lub ich części, ograniczające treść zdania poprzedniego Byle schronić się pod parasolem, a unikniemy zmoknięcia.