Za grubo [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
za grubo przysłówek Obawiała się, że wygląda za grubo.