Tutejszy [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
tutejszy zaimek przysłowny wskazujący Zwolniono go z tutejszej szkoły.
w znaczeniu rzeczownikowym Nie chciałam poznać nikogo z tutejszych.