Blisko [synonimy]

 • Niedaleko.
 • W pobliżu.
 • Obok.
 • W sąsiedztwie.
 • Przez drogę.
 • O miedzę.
 • O ścianę.
 • O włos.
 • Za piętami.
 • W progu.
 • Tuż, tuż.
 • Na karku.
 • Nad karkiem.
 • U wrót.
 • Za drzwiami.
 • Wkrótce.

 

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]